Bà chủ quán trọ cho khách chịch để đông khách

Suzu Honjo và chồng được thừa kế quan trọ của gia đình, quán trọ đã được truyền lại từ ông nội đến vợ chồng Suzu đã là đời thứ 3. Quán lâu đời mà không có chiến lược gì mới là cho tình trạng vắng khách ế ẩm kéo dài nhưng từ khi Suzu và chồng làm thì khách bắt đầu đông ducd trở lại. Anh chồng không biết vợ làm cách nào mà quán có thể đông khách nhanh như vậy, anh ta bắt đầu đi tìm hiểu nguyên nhân và phát hiện sự thật kinh hoàng,.....

Bà chủ quán trọ cho khách chịch để đông khách

Bà chủ quán trọ cho khách chịch để đông khách

Xem thêm