Em người yêu rên hay đừng hỏi

Em người yêu cực phẩm rên hay, vú to lại còn cưỡi ngựa giỏi xứng đáng được vào sách đỏ để bảo tồn chứ không thì lại tuyệt chủng mất. 

Em người yêu rên hay đừng hỏi

Em người yêu rên hay đừng hỏi

Xem thêm