Hiếp dâm em y tá ngay tại phòng làm việc

Một em điều dưỡng trẻ đẹp mới đi làm tại viện dưỡng lão đang trong quá trình thực tập nhưng đã phải trực đêm rồi, ngay đêm đầu tiên trực em đã bị một ông lão trong viện dưỡng lão đè ra địt ngay tại phòng bệnh mà không làm được gì chỉ có nằm yên mà hưởng thụ thôi. Ông già đã theo dõi và biết được lịch tối nay em điều dưỡng sẽ phải trực thế rồi tối đó ông ta cố tình dùng điện thoại cho đến tận khuya để chờ em điều dưỡng vào nhắc nhở, đúng như kế hoạch em điều dưỡng đi kiểm tra và phát hiện ông ta chưa ngủ rồi đi vào thật. Lúc này ông già mới bắt đầu kêu mỏi chân tay phải có người đám bóp cho không thì không ngủ được, sợ ảnh hưởng đến những người khác không ngủ được nên em điều dưỡng đã đấm bóp cho ông thật, thế rồi ông ta đã khống chế rồi hiếp em luôn

Hiếp dâm em y tá ngay tại phòng làm việc

Hiếp dâm em y tá ngay tại phòng làm việc

Xem thêm